AMR.hu - Jankovics Péter

Egy pályázati projekt sikere egy többlépcsős folyamat, mely valójában a pályázó lehetőségeinek megfelelő pályázati felhívás megtalálásával kezdődik és számos probléma megoldását követően zárul eredményesen. 

Mind a projekt fejlesztése, mind a pályázati kérelem összeállítása, mind a pályázati tevékenységek megvalósítása során számos előre látható – és előre nem látható – feladat vagy probléma merül fel, melyek megfelelő szakértők bevonásával eredményesen kezelhetők, vagy akár meg is előzhetők.

Melyek ezek a feladatok, problémák, melyekre érdemes előzetesen felkészülni egy, a teljes pályázati folyamatban járatos szakértő bevonásával? Milyen alapvető releváns szakértelemmel rendelkezik a jó pályázatmenedzser?

 • a támogatott (pályázatos) kérelmek esetében ilyen alapvető elem a pályázati kiírás értelmezésének, illetve ezzel összefüggésben az ügyfél fejlesztési szándékainak és a kiírás céljainak, eszközeinek összekapcsolásának képessége 
 • a pályázat összeállításához pénzügyi, számviteli, jogi és igen gyakran műszaki szabályozással kell tisztában lennie
 • a pályázat megvalósítása során gondoskodnia kell egyrészt arról, hogy az egyes tevékenységek a megfelelő idősávokban és a rendelkezésre álló finanszírozási források keretein belül, másrészt arról, hogy a támogatott tevékenységekkel kapcsolatos folyamatok a releváns jogszabályoknak is megfeleljenek

Szolgáltatások

 Pályázatfigyelés

 • a pályázati kiírások folyamatosan figyelemmel kísérése
 • a pályázati felhívás, illetve az ügyfélprofil alapján az ügyfelek közvetlen tájékoztatása a pályázati kiírás lényeges paramétereiről

Ügyfélgondozás

 • ügyfélprofil kialakítása és karbantartása
 • potenciális ügyfelek tájékoztatása
 • projektigény esetén projektgenerálás
 • pályázati előminősítés a lehetséges tevékenységek, költségvetési keretszámok, illetve egyéb várható kötelezettségek bemutatásával

A pályázat elkészítése

 • a pályázati koncepció elkészítése, szakmai-pénzügyi program (megvalósítási tanulmány) összeállítása,
 • pályázat szakmai tartalmának összeállítása
 • a pályázat költségvetésének összeállítása
 • előírt alátámasztó dokumentumok beszerzése, illetve formai és tartalmi szempontú véleményezése
 • pályázati kérelem benyújtása (EPTK)
 • pályázati kérelemhez kapott esetleges hiánypótlás összeállítása

A pályázat lebonyolítása

 • segítség a Támogatói Szerződés aláírásához
 • pályázati eljárásrend kialakítása
 • utóelemzés a támogatott tevékenységeken túli hatások értékelése érdekében
 • pályázati dokumentumok kezelése, illetve előállítása (Pályázati Dosszié), pályázati szempontú véleményezése, ellenőrzése
 • a megvalósítás és pénzügyi folyamatok nyomonkövetése, irányítása
 • időközi és záró elszámolások összeállítása és benyújtása
 • szakmai beszámolók összeállítása
 • változáskövetés, módosítási igény összeállítása és benyújtása
 • kapcsolattartás a megvalósításban érintett döntéshozókkal, illetve más személyekkel, vállalkozásokkal és a Közreműködő Szervezettel
 • egyéb elvárások teljesítésével kapcsolatos tanácsadás

Utógondozás

 • Projektfenntartási jelentések (PFJ, ZPFJ) elkészítése
 • részvétel a helyszíni ellenőrzésekben
 • utóelemzés projekt eredményeinek értékelése érdekében

Referenciák:

 

2020-2022 Magyar Áruk Klubja ( Ginop 5.1.7 )

2020-2022 EU Rom Jövőért Egyesület ( Ginop 5.1.7 )

2019-2021 Mildura Nonprofit Bt. ( Ginop 5.1.7 )

2019-2021 Probitas2014 Projektmanagement Kft. ( VEKOP 2.1.7 )

 

Jankovics Péter egyéni vállalkozó

Érdeklődését az alábbi űrlapon keresztül várom: